Grondwetboek

Laatst bijgewerkt op 1 Oktober 2018

1. Een gewone chirozondag gaat door van 14u tot 17u voor iedereen. Eventuele afwijkingen hiervan worden steeds meegedeeld door de leiding via de site.

2. Een chirozondag gaat door in uniform. Deze verplichting geldt pas vanaf speelclub. Dit is minstens een chiroshort en eventueel aanvullend een Chiro T-shirt/Chiro Uidekrij kamp-T-shirt en de chiro Uidekrij sweater. Een sweater is te verkrijgen bij de leiding en kost €30. 

3. Voor de afdelingen toppers/kerels/aspi’s begint om 17u05 het “spel na 5u”. Dit spel duurt in de zomer tot 18u30 en in de winter tot 18u. (zomer en winter onderscheiden zich van elkaar door de uurverandering van winter/zomeruur).

4. Om 16u45 is er een snoepwinkeltje waar (volledig vrijblijvend) een snoepje/chipje/drankje kan gekocht worden tegen zeer democratische prijzen. 

5. Het programmaboekje wordt digitaal op de site beschikbaar gesteld en wordt ook afgedrukt. De afgedrukte versie wordt (meestal) NIET rondgedragen, maar wordt meegegeven op zondagnamiddagen. De kalender per afdeling is ook altijd op de website te vinden (www.chirouidekrij.be). 

6. Elk lid dat aangesloten is bij onze chiro is verzekerd en betaalt daarom lidgeld. Het lidgeld bedraagt 25 euro (te betalen bij aanvang van het nieuwe chirojaar, i.e. begin oktober). Het eerste lidjaar van de nieuwelingen is gratis. 

7. We aanvaarden leden vanaf hun verjaardag van 6 jaar. Behalve wanneer het lid nog in datzelfde jaar 6 jaar wordt, dan mag het kind bij aanvang van het nieuwe chirojaar al naar de chiro komen. 

8. Het jaarlijks kamp gaat (meestal) door van 11 juli tot en met 21 juli en heeft een additionele kost. 

9. Wanneer het lid minder dan 10 keer naar de chiro is geweest op zondagnamiddagen tijdens het chirojaar, hebben de leiders het recht hem de toegang tot het kamp te ontzeggen. Dit heeft tot doel om met een hechte groep op kamp te kunnen vertrekken. Aanwezigheden worden iedere zondag bijgehouden door de leiding. 

10. Bij de inschrijving gaat u als ouder akkoord met de privacyverklaring i.v.m. het beschermen van de persoonsgegevens, alsook met dit grondwetboek (beiden terug te vinden op de website (www.chirouidekrij.be). Bij de inschrijving geeft u als ouder tevens toestemming tot de publicatie van foto’s van uw zoon/zonen. De leiding ziet er zelf op toe dat foto’s bestemd zijn voor het publiek. 

Eventuele afwijking van dit grondwetboek zijn steeds voor te leggen aan de leiding waarbij de beslissing steeds in handen ligt van de leidingsploeg van onze chiro. Opgesteld en goedgekeurd door de leiding van Chiro Uidekrij – Bronnenweg 10, 1755 Gooik – in hoedanigheid van de groepsleider van Chiro Uidekrij te Gooik op 1 oktober 2018.