Inschrijven

Na het invullen van het inschrijvingsformulier dient het lidgeld te worden gestort. Dit bedraagt €25 en mag gestort worden op het rekeningnummer BE43 7341 2223 8601 (Chiro Uidekrij) met vermelding van ‘Lidgeld naam + voornaam van uw zoon/zonen’. Voor leden die dit jaar hun eerste jaar naar de chiro komen, dient er geen lidgeld betaald te worden.

De inschrijving is pas compleet als het inschrijvingsformulier is verzonden én als de overschrijving is gebeurd.

Het lidgeld wordt gebruikt om uw zoon aan te sluiten en te verzekeren bij Chiro Nationaal Vlaanderen. Het overige deel van dit lidgeld wordt gebruikt om activiteiten en/of spelmateriaal te bekostigen.

Indien u aangesloten bent bij een ziekenfonds, kan u hoogstwaarschijnlijk (een deel van) het lidgeld terugtrekken. Geef hiervoor een attest mee aan de leiders en het wordt u nadien ingevuld terugbezorgd. De attesten kan u vinden op de website van uw ziekenfonds. Zoniet, mag u ons gerust contacteren hiervoor.