heuvels

Wat is Chiro?

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en wij zijn er één van! Onze Chiro brengt kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen en zorgt voor onvergetelijke ervaringen, leert hen samenleven en biedt een brede kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer dan spel, we zijn een leerschool voor het leven.

De drijvende kracht achter onze Chiro is de super enthousiaste leidingsploeg. Zij zorgen ervoor dat uw zoon elke zondag kan ravotten en zich kan uitleven om moe en voldaan ’s avonds thuis te komen.

Omdat kinderen zich voortdurend verder ontwikkelen en we elke leeftijdscategorie een aangepast programma willen voorschotelen, bestaat er een onderverdeling o.b.v. de leeftijd. Zoals op nationaal niveau afgesproken met Chiro Nationaal en andere jeugdwerking, hanteren we een minimumleeftijd van 6 jaar (vanaf uw zoon in het eerste leerjaar zit). Onze leden worden onderverdeeld in 6 afdelingen namelijk:

De jojo’s (6 tot 8 jaar), de speelclub (8 tot 10 jaar), de rakkers (10 tot 12 jaar), de toppers (12 tot 14 jaar), de kerels (14 tot 16 jaar) en tot slot de aspi’s (16 tot 18 jaar).

Een Chironamiddag vindt plaats op zondag van 14u tot 17u. Rond 17u kunnen de leden een drankje en/of snoepje kopen in onze snoepwinkel. Voor de oudsten (vanaf toppers) duurt de namiddag tot 18u als het winteruur van toepassing is en tot 18u30 gedurende het zomeruur.

Onze lokalen zijn gelegen in Gooik-centrum (Bronnenweg 10), naast het rusthuis. We hebben een prachtig domein ter beschikking, uitgerust met een speelweide, een speeltuin met zwembad, een kiosk, een speelbrug. Dit alles is ingekaderd in een bosrijke omgeving.

Ons nieuw Chirojaar begint doorgaans de eerste zondag na de jaarmarkt in Gooik (eind september/begin oktober). Nieuwe leden zijn echter altijd welkom eens een zondagje mee te pikken. Heb dus zeker geen schrik om je eerste Chiropassen te wagen!